Školní preventista se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů jako jsou: nezdravé vztahy v kolektivu, návykové látky, šikana, násilí, nezdravý životní styl, kriminalita dětí a mladistvých apod.

Preventistou sociálně patologických jevů na ZŠ Čeladná je Mgr. Petra Pacáková.

Konzultační hodiny:
každý čtvrtek 13:30 – 14:30h (kabinet matematiky)


Školní rok 2017/2018Minimální preventivní program ZŠ Čeladná (v pdf)Projekt „Táhneme za jeden provaz“

Projekt pro školní rok 2017/2018 je spolufinancován dotací Severomoravského kraje částkou 80 000 Kč

Hlavními aktivitami jsou adaptační pobyt pro žáky III. a VI. ročníku.
Besedy – prioritně se tentokrát zabýváme problematikou netolismu (závislosti na internetu), kyberšikany a jinými problémy spojenými s Kčužíváním výpočetní techniky.
Třídnické besedy – vztahy v třídním kolektivu a Kčjiné.
pre1.jpg, 94kB