Operační program Jan Amos Komenský, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I


Základní škola Čeladná, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ Čeladná - 2022; registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002236 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Doba realizace: od 1.11.2022 do 30.6.2025
Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu: Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.
CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU:
Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole a účastníkům zájmového vzdělávání ve školní družině prostřednictvím realizace z následujících aktivit projektu:
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.II/1 Školní asistent ZŠ
1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
1.II/3 Školní psycholog ZŠ
1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR


Naše škola je příjemcem podpory pro vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR
Nadační příspěvek je poskytován v rámci Grantového řízení CTP Fondu

Nadace Terezy Maxové dětem.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM


DIGITALIZUJEME ŠKOLU - Realizace investice 3.1 Národního plánu obnovy


V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
digitalizujeme


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
Základní škola Čeladná je příjemcem této podpory a naši žáci se mohou bezplatně účastnit doučování, které je poskytováno a organizováno školu.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“
doucovani
Bližší popis...


V odborných učebnách probíhá každoročně kromě formální výuky i celá řada vzdělávacích programů, neformálního vzdělávání a akcí. Mezi ně se řadí i Příběhy bezpráví (Čeladenský zpravodaj, leden 2023), viz zde...