Spolek Klub rodičů při Základní škole Čeladná, z.s. spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti ze Základní školy Čeladná 551 a přispívat k dobrým vztahům mezi rodiči, školou a veřejností.

Výbor Klubu se setkává pravidelně na pracovních schůzkách, na kterých jsou vítáni všichni členové i ostatní zájemci o dění ve sdružení. Klub působí na rodiče a směřuje ke správné výchově dětí v rodině. Seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílí se na jejich vyřizování. Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky pro zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Aktivně se podílí na činnosti orgánu samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství.

IČO Klubu rodičů při ZŠ Čeladná, z.s.: 68334362

Email: klubrodicu@zsceladna.cz

Transparentní účet Klubu rodičů při ZŠ Čeladná, z.s.: 7141555001/5500 - Raiffeisenbank, a.s. - www.rb.cz


Náhled na hospodaření Klubu rodičů při ZŠ Čeladná