Související obrázekJak vyzvednout dítě ze školní družiny?

1) Zjistěte, zda jsme na školním hřišti.

Odcházíme-li ze školní budovy, oznamujeme tuto skutečnost na informační

tabulce vchodových dveří.

Pokud jsme na hřišti, pojďte za námi a zde si můžete své dítě vyzvednout. Tím

pro vás proces vyzvedávání dítěte ze školní družiny končí J.

 

2) Zazvoňte na zvonek oddělení, které navštěvuje vaše dítě.

Zapomněli jste, do kterého oddělení chodí vaše dítě? Nezoufejte, přehled rozdělení dětí do jednotlivých oddělení ŠD naleznete na konci letáku nebo využijte pomoc osoby, která koná dozor u vchodových dveří.

 

3) Stůjte prosím tak, abychom vás viděli prostřednictvím kamery ve videotelefonu, nahlaste nám své jméno + jméno dítěte, které si jdete vyzvednout. Hovořte co nejblíž k mikrofonu ať Vám dobře rozumíme J.

 

4) Vyčkejte na příchod svého dítěte ve vestibulu školy,

pokud nepotřebujete v naléhavém případě hovořit s vychovatelkou ŠD nebo vychovatelka s vámi (vyčkejte na její vyzvání). Po vstupu do budovy se, prosím, zapište do knihy návštěv, která leží vpravo od vchodových dveří. Pokud potřebujete hovořit s vychovatelkou, sjednejte si schůzku na dobu, kdy se Vám může věnovat (mimo dobu její přímé práce s dětmi).

 

5) Pokud v době od 13:30 do 15:30 neotvíráme, pak jsme v tělocvičně!

V naléhavém případě si můžete dítě vyzvednout prostřednictvím osoby, která koná dohled u vchodu. Nahlásíte své jméno, vztah k dítěti (babička, dědeček, strýc apod.), ve vestibulu vyčkejte na příchod dítěte.

 

 V době cca od 15:00 do 17:00 jsou žáci spojováni

do jednoho oddělení (ŠD Myšky).

zvoňte na zvonek ŠD Myšky

 

 

 

název oddělení ŠD

 

vychovatelka ŠD

ŠD Štěňata

žáci I.tř.

Bc. Martina Marková

přízemí (č. 102)

ŠD Myšky

žáci II. tř.

 

Lic. Radka Křesálková

přízemí (č. 102)

ŠD Koťata

žáci IV. tř.

Petra Jurečková

přízemí (č. 116)

ŠD Tygři    

žáci III. + V. tř.

Mgr. Viktorie Šupolová

I. patro (č. 209)