ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - odkaz na stránku MŠMT Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - konkrétně z § 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost.

METODICKÁ DOPORUČENÍ KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ Na této stránce naleznete metodické materiály zabývající se: obecně školním stravováním, objektivizací ukazatelů spotřebního koše, dietním školním stravováním a informacemi Ministerstva zemědělství k podpoře dodavatelů regionálních potravin do školních jídelen.