Metodik primární prevence RFCH se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů jako jsou: nezdravé vztahy v kolektivu, návykové látky, šikana, násilí, nezdravý životní styl, kriminalita dětí a mladistvých apod.Minimální preventivní program ZŠ Čeladná 2023/2024