Knihovna


Nachází se v 1. poschodí vedle počítačové učebny.

Plní funkci studovny, čítárny a půjčovny.

knihovna.png


Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků knihovny.